Y, Dược, Sinh lý học
Y, Dược, Sinh lý học
Tác giả: BS. Đỗ Hồng Ngọc
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Còn trong kho: 50 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
hầy thuốc và bệnh nhân là những lời tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm của một người thầy thuốc với 40 năm tuổi nghề. Trong lần tái bản này, sách đã được bổ sung nhiều đề tài mới mang tính thời sự như tình trạng quá tải ở bệnh viện
Tác giả: Trần Thị Ngọc Dung (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 196 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chương 1. Công nghệ nano, vật liệu nano và nano bạc Chương 2. Điều chế nano bạc bằng phương pháp hóa học Chương 3. Điều chế nano bạc bằng phương pháp điện hóa Chương 4. Điều chế nano bạc bằng phương pháp vật lý sinh học
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 98 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
I. Thú II. Chim III. Bò sát - Lưỡng cư       III.1. Bò sát       III.2. Lưỡng cư IV. Cá       IV. 1. Cá nước ngọt       IV.2. Cá biển V. Động vật không xương sống       V.1. Động vật không xương sống nước ngọt             V.1.1. Giáp xác             V.1.2. Thân mềm       V.2. Động vật không xương sống biển             V.2.1. San hô             V.2.2. Da gai             V.2.3. Giáp cổ             V.2.4. Giáp xác             V.2.5. Thân...
Tác giả: Nhiều tác giả
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 97 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Ngành Mộc Lan       1.1. Lớp Mộc Lan       1.2. Lớp Hành 2. Ngành Thông 3. Ngành Dương xỉ 4. Ngành Thông đất 5. Ngành Rong đỏ 6. Ngành Rong nâu 7. Ngành Nấm
Tác giả: Đặng Diễm Hồng(chủ biên), Hoàng Thị Lan Anh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 98 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chương 1. NGUỒN GỐC NỘI CỘNG SINH VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA TẢO Chương 2. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG LABYRINTHULOMYCOTA Chương 3. NUÔI TRỒNG VÀ KHAI THÁC MỘT SỐ CHẤT CHUYỂN HÓA CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ CÁC CHI LABYRINTHULA, SCHIZOCHYTRIUM, THRAUSTOCHYTRIUM Chương 4. TIỀM NĂNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC CỦA CHI SCHIZOCHYTRIUM Chương 5. TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CHI SCHIZOCHYTRIUM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC...
Tác giả: Lê Quang Huấn, Lã Thị Huyền
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 94 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chương 1: Gen và đột biến gen Chương 2: Kháng nguyên Chương 3: Kháng thể Chương 4: Kỹ thuật phage display Chương 5: Thu nhận scFv đặc hiện Cyfra 21-1 Chương 6: Tạo Immunotoxin từ thư viên phage Chương 7: Sử dụng ScFv-phage tạo KIT định lượng Chương 8: Kháng thể đặc hiệu kháng nguyên CD25
Tác giả: Phạm Quốc Long, Imbs AB
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chương 1: KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC Chương 2: ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ Chương 3: CÁC ĐẶC TRƯNG SINH HỌC PHẦN II. ĐA DẠNG HÓA SINH CỦA LIPIT, AXIT BÉO VÀ OXYLIPIN TRONG SAN HÔ Chương 4: LIPIT Chương 5: AXIT  BÉO Chương 6: PROSTAGLANDIN VÀ CÁC OXYLIPIN KHÁC PHẦN III. SINH TỔNG HỢP CÁC AXIT BÉO VÀ OXY LIPIN TRONG SAN HÔ Chương 7: SINH TỔNG HỢP CÁC AXIT BÉO TRONG SAN HÔ Chương 8: SINH TỔNG HỢP CÁC PROSTAGLANDIN VÀ OXYLIPIN PHẦN IV. LIPIT VÀ AXIT BÉO TRONG PHÂN LOẠI...
Tác giả: Đái Duy Ban
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 47 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chương 1: MỘT SỐ HIỂU BIẾT MỚI VỀ UNG THƯ Chương 2: PHÒNG UNG THƯ BẰNG CÁCH TRÁNH CÁC TÁC NHÂN GÂY UNG THƯ Chương 3: PHÒNG UNG THƯ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC CHẤT UNG THƯ Chương 4: PHÒNG UNG THƯ BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG HỢP LÝ Chương 5: MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP  (Nguyên nhân, triệu chứng, các xét nghiệm chẩn đoán và cách điều trị theo y học hiện đại) Chương 6: MỘT SỐ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN QUAN TRỌNG TRONG PHÒNG TRỊ UNG THƯ Chương 7: MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ PHÒNG...
Tác giả: Quyền Đình Thi, Nông Văn Hải
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 94 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Phản ứng PCR cơ bản 2. Các quy trình PCR khác 3. Các ứng dụng PCR 4. PCR suy biến 5. PCR dựa vào biến đổi Bisulfite 6. Multiplex PCR 7. RT- PCR và ứng dụng 8. RT in situ PCR 9. Real- time PCR 10. Đọc trình tự
Tác giả: Trần Đình Lý, Trần Thế Bách, Bùi Thu Hà
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 146 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Khái niệm phân loại và hệ thống học thực vật 2. Một số khái niệm liên quan đến phân loại và hệ thống học thực vật 3. Nguyên tắc phân loại 4. Các kiểu sơ đồ của cây phát sinh chủng loại 5. Các kiểu khóa phân loại 6. Khái niệm loài trong phân loại và hệ thống học thực vật 7. Hệ thống phân chia sinh giới 8. Hệ thống phân loại giới thực vật
  Trang  1 2 3 4 5