Toán học
Toán học
Tác giả: Trần Đỗ Hùng
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
Còn trong kho: 7 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Thuật toán thông dụng và cấu trúc dữ liệu cơ bản là những kiến thức cơ sở trong lập trình. Đây cũng là những chuyên đề được đưa vào chương trình Tin học của học sinh, sinh viên Chuyên tin. Đặc biệt, nội dung này cần thiết khi giải các bài toán Tin học dành cho học sinh giỏi Trung học Phổ thông.
Tác giả: Tô Duy Phương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 192 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Phương trình trạng thái khí và dung dịch lý tưởng 2. Nhiệt dung 3. Nhiệt dung nóng và làm nguội các chất 4. Nhiệt phản ứng 5. Tính toán, xác lập các đại lượng nhiệt động 6. Hoạt động, hệ số tương tác và ý nghĩa 7. Hydro và nito trong sắt và thép lỏng 8. Oxy trong sắt và thép lỏng 9. Cacbon trong sắt và thép lỏng 10. Xỉ lỏng luyện thép 11. Lưu huỳnh và khử lưu huỳnh trong quá trình luyện thép 12. Photpho và khử photpho trong quá trình luyện thép
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 95 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Chương 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Chương 3. QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU Chương 4. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU THỰC Chương 5. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Chương 6. CÁC ỨNG DỤNG NÂNG CAO Phần IIA. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG MICROSOFT ACCESS Phần II B. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS BẰNG PHẦN MỀM ARCVIEW GIS
Tác giả: Phan Huy Khải
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 496 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tác giả: Phan Huy Khải
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 498 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tác giả: Lê Công Thành
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 94 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
1. Máy Turing và Thuật toán 2. Độ phức tạp thời gian 3. Độ phức tạp không gian 4. Tính nan giải 5. Các giải pháp
Tác giả: Phạm Hoàng Hiệp
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chapter 1. SUBHARMONIC AND PLURISUBHARMONIC FUNCTIONS Chapter 2. THE COMPLEX MONGE-AMPERE OPERATOR Chapter 3. EQUATION WITH L2- ESTIMATE AND APPLICATIONS Chapter 4. SINGULARITIES OF PLURISUBHARMONIC FUNCTIONS
Tác giả: N. IA. VILENKIN
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 52 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách đề cập đến hai chuyên mục trong chương trình toán phổ thông trung học, cụ thể là phương pháp quy nạp toán học và tổ hợp. Tài liệu trong sách được trình bày ở trình độ khoa học hơn và khối lượng lớn hơn so với quy định trong chương trình phổ thông, điều này giúp trang bị cho giáo viên những kiến thức đủ sâu về các vấn đề mà họ giảng dạy. Chúng ta xét mối liên hệ của phương pháp quy nạp với tiên đề hóa tập hợp số tự nhiên, vài trò của quy nạp trong toán học,.... Tổ hợp được trình bày dựa trên...
Tác giả: Đàm Văn Nhỉ
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 52 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Số học được mệnh danh là nữ hoàng của tư duy nên các bài toán về Số học luôn luôn xuất hiện và giữ một vị trí quan trọng trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Số học như cầu nối tự nhiên đưa học sinh tiếp cận với khoa học hiện đại. Vì thế việc trang bị những kiến thức cơ bản của Số học cho học sinh phổ thông là hết sức cần thiết.       Cuốn sách cung cấp những kiến thức nền tảng về Số học phục vụ việc tham khảo cho học sinh, đặc biệt là học sinh giỏi, cũng như tham khảo cho sinh viên các...
Tác giả: Đàm Văn Nhỉ
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Còn trong kho: 25 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nội dung của cuốn sách gồm 6 chương được chia ra làm ba phần: Phần cơ bản, Phần nâng cao và Phần chuyên sâu. Phần cơ bản từ Chương I đến Chương VI. Trong phần này, chúng tôi trình bày các vấn đề cơ bản, bám sát nội dung chương trình của sách giáo khoa Hình học lớp 9,10,11,12. Mục tiêu của phần này là giúp các em học sinh hệ thống hóa các kiến thức và rèn luyện các kĩ năng giải toán hình sơ cấp.  Chương VII và Chương VIII là phần nội dung kiến thức nâng cao với nhiều chuyên đề chuyên biệt. Mục tiêu của...
  Trang  1 2 3