Pháp luật
Pháp luật
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 999 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách tìm hiểu các quy định pháp luật về du lịch
Tác giả: PGS. TS. Doãn Hồng Nhung
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 99 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách nghiên cứu các quy định pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam
Tác giả: Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và vướng mắc thực tiễn cuốn sách bình luận từng điều khoản trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Huy
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 999 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền nhân thân của cá nhân và nghiên cứu, tìm hiểu về một số quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam của cá nhân dễ bị xâm phạm.
Tác giả: TS. Tuấn Đạo Thanh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách bình luận một số quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 có liên quan trực tiếp đến hoạt động công chứng
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Huy
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tìm hiểu các quy định về thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam như thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật,...
Tác giả: TS. Tuấn Đạo Thanh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách dành cho ban đọc quan tâm đến những vấn đề cần lưu ý khi công chứng một số loại giao dịch như thực hiện nghĩa vụ, thừa kế
Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 998 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách làm rõ về thuật học hùng biện và khẩu khí của người công tác trong nghề luật
Tác giả: Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và vướng mắc thực tiễn cuốn sách bình luận từng điều khoản trong Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Tác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Văn Cương (đồng chủ biên)
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Tư pháp
Còn trong kho: 998 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cuốn sách góp phần nhận diện rõ hơn những vấn đề pháp lý đặt ra ở Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  Trang  1 2 3 4