Tác giả: Yuval Noah Harari
Phát hành bởi: Alpha Books
Còn trong kho: 165 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Sapiens, đưa chúng ta vào một chuyến đi kinh ngạc qua toàn bộ lịch sử loài người, từ những gốc rễ tiến hóa của nó đến thời đại của chủ nghĩa tư bản và kỹ thuật di truyền, để khám phá tại sao chúng ta đang trong những điều kiện sinh sống hiện tại. Sapiens tập trung vào các quá trình quan trọng đã định hình loài người và thế giới quanh nó, chẳng hạn như sự ra đời của sản xuất nông nghiệp, việc tạo ra tiền, sự lan truyền của những tôn giáo, và sự nổi lên của những nhà nước quốc gia. Không giống như những...
Tác giả: Lan Bercu - Nguyễn Minh Phương dịch
Phát hành bởi: Nhà Xuất Bản Trẻ
Còn trong kho: 5 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
36 KẾ TRONG KINH DOANH HIỆN ĐẠI: cô đọng, thực tiễn, dễ áp dụng và nhiều thông tin. Mỗi chiến lược bao gồm một điển tích Trung Hoa ngắn gọn, những tình huống kinh doanh và những công cụ để áp dụng được ngay. Phần trình bày mỗi kế kết thúc với những câu hỏi suy ngẫm để bạn có thể triển khai những ý tưởng này một cách hợp lý nhất trong tình huống kinh doanh của riêng mình. Một cuốn sách hay bạn giải phóng tư duy sáng tạo và vượt trội trong kinh doanh.