Sách Thể dục Thể thao
Sách Thể dục Thể thao
Tác giả: Nguyễn Anh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến các cấp bậc học trong nhà trường…
Tác giả: Nguyễn Anh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 100 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về căn bệnh tự kỷ, rối nhiễu tâm trí…
Tác giả: Khương Kim Tạo
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 509 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông Việt Nam
Tác giả: Khương Kim Tạo
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 1300 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông Việt Nam
Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Chuyên
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
Còn trong kho: 20 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nội dung sách gồm những vấn đề trắc địa cơ bản và cần thiết cho chương trình đào tạo một kỹ sư xây dựng, đó là: định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ, tính toán trắc địa, đo góc, đo dài, đo cao, lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao, đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, đo vẽ mặt cắt địa hình, bố trí công trình, bố trí đường cong tròn, đo vẽ hoàn công, quan trắc biến dạng công trình. Đây là những công tác trắc địa được thực hiện trong các giai đoạn khảo sát, thiết...
Tác giả: Đặng Hoa Nam
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 200 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nâng cao nhận thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn thương tích đối với trẻ em…
Tác giả: Nguyễn Anh
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 215 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Tăng cường việc phòng ngừa và giảm thiểu việc trẻ em bị xâm hại tình dục và sa vào các tệ nạn xã hội…
Tác giả: Nguyễn Anh - Nguyễn Thúy
Phát hành bởi: Nhà xuất bản Lao động xã hội
Còn trong kho: 544 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Cẩm nang hướng dẫn về chăm sóc y tế học đường…