Tác giả: Hữu Mai
Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 196 cuốn
- Trong cuốn sách có tham khảo và sử dụng một số tư liệu trong Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Pháp, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954, Lịch sử Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam 1944 - 1954, lịch sử các đại đoàn, trung đoàn chủ lực và các quân khu, binh chủng, hồi ký, tự thuật, tư liệu riêng của một số cán bộ cấp tướng và cấp tá trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và nhiều sách của phương Tây
Giá: 95,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử
Tác giả:  Hữu Mai
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Hữu Mai
Còn trong kho: 196 cuốn
95,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
- Trong cuốn sách có tham khảo và sử dụng một số tư liệu trong Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Pháp, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954, Lịch sử Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam 1944 - 1954, lịch sử các đại đoàn, trung đoàn chủ lực và các quân khu, binh chủng, hồi ký, tự thuật, tư liệu riêng của một số cán bộ cấp tướng và cấp tá trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và nhiều sách của phương Tây
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn