Tác giả: TS. Trần Bảo Khánh
Phỏng vấn trong chính luận truyền hình
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 273 cuốn
Trong hoạt động báo chí, phỏng vấn là công việc gắn liền với những kĩ năng cần thiết của nhà báo, thường được nhìn nhận từ hai khía cạnh: là một phương pháp công tác và một thể loại báo chí, phỏng vấn được coi là chìa khóa của thành công trong quá trình tác nghiệp của nhà báo. Ở truyền hình cũng vậy, phỏng vấn thực sự là công việc vừa khó khăn, vừa hấp dẫn để có những thông tin hấp dẫn công chúng. Vì vậy, để chinh phục được những khán giả truyền hình hiện nay trước sự cạnh tranh của các phương tiện truyền thông mới, bên cạnh những tác phẩm báo chí của nhiều thể loại khác, rất cần những cuộc phỏng vấn với đầy đủ các khía cạnh của một cuộc đấu trí giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn.
Giá: 115,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Phỏng vấn trong chính luận truyền hình
Tác giả:  TS. Trần Bảo Khánh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Trần Bảo Khánh
Còn trong kho: 273 cuốn
115,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong hoạt động báo chí, phỏng vấn là công việc gắn liền với những kĩ năng cần thiết của nhà báo, thường được nhìn nhận từ hai khía cạnh: là một phương pháp công tác và một thể loại báo chí, phỏng vấn được coi là chìa khóa của thành công trong quá trình tác nghiệp của nhà báo. Ở truyền hình cũng vậy, phỏng vấn thực sự là công việc vừa khó khăn, vừa hấp dẫn để có những thông tin hấp dẫn công chúng. Vì vậy, để chinh phục được những khán giả truyền hình hiện nay trước sự cạnh tranh của các phương tiện truyền thông mới, bên cạnh những tác phẩm báo chí của nhiều thể loại khác, rất cần những cuộc phỏng vấn với đầy đủ các khía cạnh của một cuộc đấu trí giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn