Tác giả: Tô Duy Phương
Bài toán và giải toán hóa lý kỹ thuật luyện kim
Phát hành bởi : NXB Khoa học Tự nhiên và công nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 192 cuốn
1. Phương trình trạng thái khí và dung dịch lý tưởng
2. Nhiệt dung
3. Nhiệt dung nóng và làm nguội các chất
4. Nhiệt phản ứng
5. Tính toán, xác lập các đại lượng nhiệt động
6. Hoạt động, hệ số tương tác và ý nghĩa
7. Hydro và nito trong sắt và thép lỏng
8. Oxy trong sắt và thép lỏng
9. Cacbon trong sắt và thép lỏng
10. Xỉ lỏng luyện thép
11. Lưu huỳnh và khử lưu huỳnh trong quá trình luyện thép
12. Photpho và khử photpho trong quá trình luyện thép
Giá: 150,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bài toán và giải toán hóa lý kỹ thuật luyện kim
Tác giả:  Tô Duy Phương
Phát hành bởi : NXB Khoa học Tự nhiên và công nghệ
Tác giả : Tô Duy Phương
Còn trong kho: 192 cuốn
150,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
1. Phương trình trạng thái khí và dung dịch lý tưởng
2. Nhiệt dung
3. Nhiệt dung nóng và làm nguội các chất
4. Nhiệt phản ứng
5. Tính toán, xác lập các đại lượng nhiệt động
6. Hoạt động, hệ số tương tác và ý nghĩa
7. Hydro và nito trong sắt và thép lỏng
8. Oxy trong sắt và thép lỏng
9. Cacbon trong sắt và thép lỏng
10. Xỉ lỏng luyện thép
11. Lưu huỳnh và khử lưu huỳnh trong quá trình luyện thép
12. Photpho và khử photpho trong quá trình luyện thép
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn