Tác giả: Nguyễn Đặng Thùy Trang
Bay
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Thành phố

Nếu không gọi thành phố là vết thương lòng, thì đó là một tình yêu.

Ai nói em không say. Anh nghĩ em lúc nào cũng tỉnh. Vì em không bao giờ uống. Thực sự là em tưởng tượng những lúc ấy nó dễ thương và hồ hởi thế nào. Thường trực trong suy nghĩ em là cảm giác được say để nó thế nào, để yêu dấu đừng như thế mà bỏ trốn, để đừng cái gì nghiền ngẫm. Thôi cứ để em nhắm mắt thế cũng được, để anh nói em ngốc cũng được, sao em nghe cũng được hết. Chỉ đừng bao giờ cấm em say. Nó là cái  gì đẹp lắm mà anh thì không biết. Vì anh có tận hưởng nó ngọt ngào và quý giá như em đâu. Không thể, không thể cái gì hết.
Giá: 89,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bay
Tác giả:  Nguyễn Đặng Thùy Trang
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Tác giả : Nguyễn Đặng Thùy Trang
Còn trong kho: 100 cuốn
89,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Thành phố

Nếu không gọi thành phố là vết thương lòng, thì đó là một tình yêu.

Ai nói em không say. Anh nghĩ em lúc nào cũng tỉnh. Vì em không bao giờ uống. Thực sự là em tưởng tượng những lúc ấy nó dễ thương và hồ hởi thế nào. Thường trực trong suy nghĩ em là cảm giác được say để nó thế nào, để yêu dấu đừng như thế mà bỏ trốn, để đừng cái gì nghiền ngẫm. Thôi cứ để em nhắm mắt thế cũng được, để anh nói em ngốc cũng được, sao em nghe cũng được hết. Chỉ đừng bao giờ cấm em say. Nó là cái  gì đẹp lắm mà anh thì không biết. Vì anh có tận hưởng nó ngọt ngào và quý giá như em đâu. Không thể, không thể cái gì hết.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn