Tác giả: Nhiều tác giả
Những bông hoa tháng Hai
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Tháng  2  năm  1979,  sau  vài  ngày  nhà cầm  quyền  Trung  Quốc  đưa  nửa  triệu quân  tấn  công  sáu  tỉnh  biên  giới  phía Bắc  nước  ta,  tôi  cùng  các  anh  em  nhà  báo  đã  có mặt  trên  nhiều  trận  địa.  Mới  đầu  là  bất  ngờ  vì  sự tráo trở. Mới đầu là giật mình. Mới đấy là đồng chí mà  bất  đồ  thành  giặc,  vừa  sáng  giặc  bành  trướng đã súng ống tua tủa nhô lên đầu núi. Làng bản đêm qua  còn  êm  ấm  bàn  chuyện  làm  ăn.  Bãi  chợ  đêm qua còn vừa hát vừa uống rượu kết bạn. Bất đồ thành chiến  trường.  Những  tưởng  rối  loạn.  Những  tưởng mất  người,  mất  đất  chỉ  trong  gang  tấc.  Nhưng  kỳ lạ,  ngay  sau  đó,  bản  lĩnh  của  một  dân  tộc  từng  trải mấy  chục  năm  đi  qua  hai  cuộc  chiến  tranh  chống xâm  lược,  vừa  giành  thắng  lợi  trọn  vẹn  30/4/1975 lập tức nhận ra âm mưu thâm độc và tham vọng của đối phương, vội xắn tay áo, cầm lấy súng với ý thức chiến đấu giữ gìn từng thước đất, trước hết là nơi ăn nơi ở của mình. Làng làng như thế. Người người như thế. Biên cương dài hơn một ngàn mấy trăm cây số bỗng nhấp nhô chiến lũy ngăn quân xâm lược bằng đủ các loại vũ khí có trong tay.

Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc  đã  lùi  xa  bốn  mươi  năm.  Đất  nước  đi  lên  có nhiều  thay  đổi.  Nhưng  trong  đời  sống  có  những  giá trị bất biến, không sự thay đổi nào làm phai lạt, luôn tồn tại đồng hành với đời sống đương đại, ấy là hình ảnh  những  người  con  ưu  tú  từng  quên  mình  vì  sự trường tồn của đất nước, của dân tộc.
Giá: 89,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Những bông hoa tháng Hai
Tác giả:  Nhiều tác giả
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho: 100 cuốn
89,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tháng  2  năm  1979,  sau  vài  ngày  nhà cầm  quyền  Trung  Quốc  đưa  nửa  triệu quân  tấn  công  sáu  tỉnh  biên  giới  phía Bắc  nước  ta,  tôi  cùng  các  anh  em  nhà  báo  đã  có mặt  trên  nhiều  trận  địa.  Mới  đầu  là  bất  ngờ  vì  sự tráo trở. Mới đầu là giật mình. Mới đấy là đồng chí mà  bất  đồ  thành  giặc,  vừa  sáng  giặc  bành  trướng đã súng ống tua tủa nhô lên đầu núi. Làng bản đêm qua  còn  êm  ấm  bàn  chuyện  làm  ăn.  Bãi  chợ  đêm qua còn vừa hát vừa uống rượu kết bạn. Bất đồ thành chiến  trường.  Những  tưởng  rối  loạn.  Những  tưởng mất  người,  mất  đất  chỉ  trong  gang  tấc.  Nhưng  kỳ lạ,  ngay  sau  đó,  bản  lĩnh  của  một  dân  tộc  từng  trải mấy  chục  năm  đi  qua  hai  cuộc  chiến  tranh  chống xâm  lược,  vừa  giành  thắng  lợi  trọn  vẹn  30/4/1975 lập tức nhận ra âm mưu thâm độc và tham vọng của đối phương, vội xắn tay áo, cầm lấy súng với ý thức chiến đấu giữ gìn từng thước đất, trước hết là nơi ăn nơi ở của mình. Làng làng như thế. Người người như thế. Biên cương dài hơn một ngàn mấy trăm cây số bỗng nhấp nhô chiến lũy ngăn quân xâm lược bằng đủ các loại vũ khí có trong tay.

Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc  đã  lùi  xa  bốn  mươi  năm.  Đất  nước  đi  lên  có nhiều  thay  đổi.  Nhưng  trong  đời  sống  có  những  giá trị bất biến, không sự thay đổi nào làm phai lạt, luôn tồn tại đồng hành với đời sống đương đại, ấy là hình ảnh  những  người  con  ưu  tú  từng  quên  mình  vì  sự trường tồn của đất nước, của dân tộc.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn