Tác giả: Từ Kế Tường
Bài hát thần tiên
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 100 cuốn
Trong một cuộc cãi vã, “Bác Dép trai xen vào một câu cách ngôn giáo khoa thư: “Chúng ta ở chung một phòng như thế anh em, xin các ngài đừng cãi nhau nữa”. Cụ Sách nói: “Ở đời phải tương trợ lẫn nhau”; và: “Tôi cần suy gẫm lại những gì từ trước tới nay đã dạy cho người. Dĩ nhiên tôi không phải là một pho sách hoàn toàn. Ai cũng có khuyết điểm. Tôi cần suy gẫm lại để tìm ra những khuyết điểm để lần tái bản sau tôi là một pho sách hoàn toàn nhất”. Và ta lại thích thú với trí tượng của nhà văn. Hãy nghe một mẩu đối thoại đáng yêu lắm: “Nắng tốt quá, thơm quá . Có cả mùi của gió biển nữa”. “Tôi lại nghe có mùi hương hoa Nhài”. “Tôi nghe có mùi hương của kỷ niệm”. Đó là lời của một quyển Thơ”. Có lẽ nhiều bạn đọc ồ lên thích thú với sự cảm nhận ấy. Phải còn là nhà thơ, Từ Kế Tường mới có được tinh tế ấy.Với Bài hát thần tiên cũng cần nói ngay rằng, thể loại này chưa xuất hiện nhiều trong dòng văn học hiện đại. Chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay với Dế mèn phiêu lưu ký, Võ sĩ Bọ Ngựa (Tô Hoài), Những giọt mực (Lê Tất Điều), một vài truyện ngắn của Võ Hồng… Ít lắm.
Giá: 79,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bài hát thần tiên
Tác giả:  Từ Kế Tường
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Tác giả : Từ Kế Tường
Còn trong kho: 100 cuốn
79,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong một cuộc cãi vã, “Bác Dép trai xen vào một câu cách ngôn giáo khoa thư: “Chúng ta ở chung một phòng như thế anh em, xin các ngài đừng cãi nhau nữa”. Cụ Sách nói: “Ở đời phải tương trợ lẫn nhau”; và: “Tôi cần suy gẫm lại những gì từ trước tới nay đã dạy cho người. Dĩ nhiên tôi không phải là một pho sách hoàn toàn. Ai cũng có khuyết điểm. Tôi cần suy gẫm lại để tìm ra những khuyết điểm để lần tái bản sau tôi là một pho sách hoàn toàn nhất”. Và ta lại thích thú với trí tượng của nhà văn. Hãy nghe một mẩu đối thoại đáng yêu lắm: “Nắng tốt quá, thơm quá . Có cả mùi của gió biển nữa”. “Tôi lại nghe có mùi hương hoa Nhài”. “Tôi nghe có mùi hương của kỷ niệm”. Đó là lời của một quyển Thơ”. Có lẽ nhiều bạn đọc ồ lên thích thú với sự cảm nhận ấy. Phải còn là nhà thơ, Từ Kế Tường mới có được tinh tế ấy.Với Bài hát thần tiên cũng cần nói ngay rằng, thể loại này chưa xuất hiện nhiều trong dòng văn học hiện đại. Chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay với Dế mèn phiêu lưu ký, Võ sĩ Bọ Ngựa (Tô Hoài), Những giọt mực (Lê Tất Điều), một vài truyện ngắn của Võ Hồng… Ít lắm.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn