Tác giả: Ngọc Trân
Đường vào phóng sự điều tra
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 100 cuốn
Đường vào phóng sự điều tra - dành cho bạn trẻ muốn trở thành phóng viên điều tra giỏi và những bạn muốn viết lách chính xác, sâu sắc và hấp dẫn
Giá: 64,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Đường vào phóng sự điều tra
Tác giả:  Ngọc Trân
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Tác giả : Ngọc Trân
Còn trong kho: 100 cuốn
64,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đường vào phóng sự điều tra - dành cho bạn trẻ muốn trở thành phóng viên điều tra giỏi và những bạn muốn viết lách chính xác, sâu sắc và hấp dẫn
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn