Tác giả: DSCKII Bùi Văn Uy - BS. Vũ Trung Hải
Viêm gan do virus
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 100 cuốn
Cuốn sách Viêm Gan Do Virus - Hiểu Biết Để Phòng Tránh cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về đặc điểm, tác hại và sự nguy hiểm mà các loại virus viêm gan có thể gây ra, những biện pháp phòng chống lây nhiễm, cách dùng thuốc điều trị, chế độ ăn uống, sinh hoạt, sự thận trọng khi đồng thời dùng các loại thuốc chữa các bệnh khác... Sách hệ thống hóa các kiến thức cơ bản và cập nhật các thành tựu nghiên cứu mới, giúp người đọc hiểu được vấn đề để chủ động phòng tránh và có thêm niềm tin để tích cực kiên trì điều trị nếu mắc phải.
Giá: 48,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Viêm gan do virus
Tác giả:  DSCKII Bùi Văn Uy - BS. Vũ Trung Hải
Phát hành bởi : NXB Văn hoá - Văn nghệ
Tác giả : DSCKII Bùi Văn Uy - BS. Vũ Trung Hải
Còn trong kho: 100 cuốn
48,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách Viêm Gan Do Virus - Hiểu Biết Để Phòng Tránh cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về đặc điểm, tác hại và sự nguy hiểm mà các loại virus viêm gan có thể gây ra, những biện pháp phòng chống lây nhiễm, cách dùng thuốc điều trị, chế độ ăn uống, sinh hoạt, sự thận trọng khi đồng thời dùng các loại thuốc chữa các bệnh khác... Sách hệ thống hóa các kiến thức cơ bản và cập nhật các thành tựu nghiên cứu mới, giúp người đọc hiểu được vấn đề để chủ động phòng tránh và có thêm niềm tin để tích cực kiên trì điều trị nếu mắc phải.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn