Tác giả: Thái Thanh Sơn
Thương mại điện tử trong thời đại số
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 163 cuốn
Sau sự nổ tung của bong bóng dot.com vào năm 2000, hàng loạt doanh nghiệp ảo sụp đổ, thị trường chứng khoán chao đảo, người ta mới thấy rõ dần là Thương mại điện tử quả thực là ưu việt và rất hấp dẫn ở nhiều mặt, nhưng muốn cho việc phát triển TMĐT một cách nhanh chóng mà lại bền vững và trở thành khả thi thì cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng về nhiều lĩnh vực quan trọng có liên quan: trước tiên là những vấn đề cơ bản về quản lý TMĐT và về công nghệ, đặc biệt trong công nghệ bảo mật và giao dịch thông tin an toàn. 
Giá: 99,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thương mại điện tử trong thời đại số
Tác giả:  Thái Thanh Sơn
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Thái Thanh Sơn
Còn trong kho: 163 cuốn
99,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sau sự nổ tung của bong bóng dot.com vào năm 2000, hàng loạt doanh nghiệp ảo sụp đổ, thị trường chứng khoán chao đảo, người ta mới thấy rõ dần là Thương mại điện tử quả thực là ưu việt và rất hấp dẫn ở nhiều mặt, nhưng muốn cho việc phát triển TMĐT một cách nhanh chóng mà lại bền vững và trở thành khả thi thì cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng về nhiều lĩnh vực quan trọng có liên quan: trước tiên là những vấn đề cơ bản về quản lý TMĐT và về công nghệ, đặc biệt trong công nghệ bảo mật và giao dịch thông tin an toàn. 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn