Tác giả: Trần Đại Lâm
Cảm biến sinh học điện hóa, nguyên lý, vật liệu và ứng dụng
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2014 Còn trong kho : 97 cuốn

Chương 1. Các phương pháp đo điện hóa và các loại cảm biến điện hóa

Chương 2. Cảm biến sinh học điện hóa

Chương 3. Vật liệu điện cực

Chương 4. Các phân tử sinh học trong cảm biến sinh học điện hóa

Chương 5. Công nghệ chế tạo cảm biến

Chương 6. Một số ứng dụng của cảm biến sinh học điện hóa

Giá: 110,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Cảm biến sinh học điện hóa, nguyên lý, vật liệu và ứng dụng
Tác giả:  Trần Đại Lâm
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : Trần Đại Lâm
Còn trong kho: 97 cuốn
110,000 đ
1
Cho vào giỏ sách

Chương 1. Các phương pháp đo điện hóa và các loại cảm biến điện hóa

Chương 2. Cảm biến sinh học điện hóa

Chương 3. Vật liệu điện cực

Chương 4. Các phân tử sinh học trong cảm biến sinh học điện hóa

Chương 5. Công nghệ chế tạo cảm biến

Chương 6. Một số ứng dụng của cảm biến sinh học điện hóa

Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn