Tác giả: Lê Thông (Chủ biên)
Ôn luyện trắc nghiệm môn Địa lí lớp 10
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Nội dung từng phần:
1. Tóm tắt kiến thức cơ bản (câu hỏi trắc nghiệm)
2. Đáp án
Giá: 38,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Ôn luyện trắc nghiệm môn Địa lí lớp 10
Tác giả:  Lê Thông (Chủ biên)
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : Lê Thông (Chủ biên)
Còn trong kho: 50 cuốn
38,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung từng phần:
1. Tóm tắt kiến thức cơ bản (câu hỏi trắc nghiệm)
2. Đáp án
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn