Tác giả: Phạm Hoàng Quân Phạm Sỹ Nam Nguyễn Sơn Hà
Ôn tập - kiểm tra năng lực môn Toán lớp 12 (theo hình thức trắc nghiệm và tự luận)
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Năm học 2016 – 2017 đánh dấu sự thay đổi cơ bản trong dạy – học, kiểm tra, đánh giá môn Toán ở bậc Trung học phổ thông, đó là việc áp dụng hình thức thi nghiệm đối với môn Toán trong Kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017. Trong các định hướng kiểm tra, đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng đến việc đánh giá theo năng lực của học sinh. Sự thay đổi này đòi hỏi các em học sinh cần có được hệ thống bài tập phù hợp và cũng cần thay đổi cách học.
Nhằm đáp ứng những thay đổi đó và mong muốn có một bộ tài liệu môn Toán Trung học phổ thông hỗ trợ các em học sinh trong việc ôn tập và các thầy cô giáo tham khảo, tập thể tác giả đã biên soạn bộ sách Ôn tập, kiểm tra năng lực môn Toán (theo hình thức tự luận và trắc nghiệm), gồm 3 cuốn lớp 10,11 và 12
Giá: 55,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Ôn tập - kiểm tra năng lực môn Toán lớp 12 (theo hình thức trắc nghiệm và tự luận)
Tác giả:  Phạm Hoàng Quân Phạm Sỹ Nam Nguyễn Sơn Hà
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : Phạm Hoàng Quân Phạm Sỹ Nam Nguyễn Sơn Hà
Còn trong kho: 50 cuốn
55,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Năm học 2016 – 2017 đánh dấu sự thay đổi cơ bản trong dạy – học, kiểm tra, đánh giá môn Toán ở bậc Trung học phổ thông, đó là việc áp dụng hình thức thi nghiệm đối với môn Toán trong Kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017. Trong các định hướng kiểm tra, đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng đến việc đánh giá theo năng lực của học sinh. Sự thay đổi này đòi hỏi các em học sinh cần có được hệ thống bài tập phù hợp và cũng cần thay đổi cách học.
Nhằm đáp ứng những thay đổi đó và mong muốn có một bộ tài liệu môn Toán Trung học phổ thông hỗ trợ các em học sinh trong việc ôn tập và các thầy cô giáo tham khảo, tập thể tác giả đã biên soạn bộ sách Ôn tập, kiểm tra năng lực môn Toán (theo hình thức tự luận và trắc nghiệm), gồm 3 cuốn lớp 10,11 và 12
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn