Tác giả: HOÀI HƯƠNG AUBER - NGUYEN MICHEL ESPAGNE
Việt Nam một lịch sử chuyển giao văn hóa
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Chẳng những không được hiểu đơn thuần là một chiến trường hay một không gian thuộc địa, mà công cuộc giành độc lập đã mở ra mọi phong trào giải phóng sau đó, trong lịch sử nhân loại, Việt Nam đã từng là một trong những địa điểm nổi bật nhất về những sự gặp gỡ giữa các dân tộc và các nền văn hóa, một
Giá: 160,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Việt Nam một lịch sử chuyển giao văn hóa
Tác giả:  HOÀI HƯƠNG AUBER - NGUYEN MICHEL ESPAGNE
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : HOÀI HƯƠNG AUBER - NGUYEN MICHEL ESPAGNE
Còn trong kho: 50 cuốn
160,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Chẳng những không được hiểu đơn thuần là một chiến trường hay một không gian thuộc địa, mà công cuộc giành độc lập đã mở ra mọi phong trào giải phóng sau đó, trong lịch sử nhân loại, Việt Nam đã từng là một trong những địa điểm nổi bật nhất về những sự gặp gỡ giữa các dân tộc và các nền văn hóa, một
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn