Tác giả: Trần Trọng Dương
Việt Nam thế kỉ X - Những mảnh vỡ lịch sử
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Cuốn sách Việt Nam thế kỉ X: Những mảnh vỡ lịch sử là tập hợp (có cập nhật, bổ sung) một số bài nghiên cứu mới hoặc đã được đăng ở một số tạp chí của TS. Trần Trọng Dương. Tác phẩm bao gồm “những mảnh vỡ lịch sử” gắn với các nhân vật, sự kiện và địa danh... của “Việt Nam thế kỉ X”. Những phân tích, lập luận, kiến giải, kết luận mới, tinh tế và lạ của tác giả đang chờ bạn đọc khám phá trong cuốn sách này.
Giá: 180,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Việt Nam thế kỉ X - Những mảnh vỡ lịch sử
Tác giả:  Trần Trọng Dương
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : Trần Trọng Dương
Còn trong kho: 50 cuốn
180,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách Việt Nam thế kỉ X: Những mảnh vỡ lịch sử là tập hợp (có cập nhật, bổ sung) một số bài nghiên cứu mới hoặc đã được đăng ở một số tạp chí của TS. Trần Trọng Dương. Tác phẩm bao gồm “những mảnh vỡ lịch sử” gắn với các nhân vật, sự kiện và địa danh... của “Việt Nam thế kỉ X”. Những phân tích, lập luận, kiến giải, kết luận mới, tinh tế và lạ của tác giả đang chờ bạn đọc khám phá trong cuốn sách này.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn