Tác giả: NGUYỄN KiẾN GIANG
Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân trước cách mạng Tháng tám
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Trong lịch sử nước ta, nông dân luôn luôn là một lực lượng cách mạng chủ yếu. Vấn đề nông dân, vì vậy, là một trong những vấn đề hàng đầu cần phải nghiên cứu đến. Sự nghiên cứu này đã được tiến hành từ lâu, từ khi những người cộng sản Việt Nam bắt tay lãnh đạo cách mạng nước ta.Cuốn sách này của tác giả Nguyễn Kiến Giang sẽ cung cấp một số tài liệu, một số nhận định vào việc nghiên cứu địa vị kinh tế và xã hội của nông dân trước Cách mạng, đóng góp phần nào vào việc đánh giá và hiểu đúng tình hình nông dân hiện nay.
Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm xin trân trọng giới thiệu tới Qúy độc giả.
Giá: 130,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân trước cách mạng Tháng tám
Tác giả:  NGUYỄN KiẾN GIANG
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : NGUYỄN KiẾN GIANG
Còn trong kho: 50 cuốn
130,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong lịch sử nước ta, nông dân luôn luôn là một lực lượng cách mạng chủ yếu. Vấn đề nông dân, vì vậy, là một trong những vấn đề hàng đầu cần phải nghiên cứu đến. Sự nghiên cứu này đã được tiến hành từ lâu, từ khi những người cộng sản Việt Nam bắt tay lãnh đạo cách mạng nước ta.Cuốn sách này của tác giả Nguyễn Kiến Giang sẽ cung cấp một số tài liệu, một số nhận định vào việc nghiên cứu địa vị kinh tế và xã hội của nông dân trước Cách mạng, đóng góp phần nào vào việc đánh giá và hiểu đúng tình hình nông dân hiện nay.
Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm xin trân trọng giới thiệu tới Qúy độc giả.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn