Tác giả: FLORENCE WEBER PHẠM VĂN QUANG (dịch)
Lược sử nhân học
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Một cuốn sách hay nghiên cứu môn Nhân học xã hội được viết bởi tác giả người Pháp Florence Weber. Florence Weber là nhà xã hội học và nhân học, Chủ nhiệm khoa Khoa học xã hội tại trường Đại học Sư phạm phố Ulm. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử các môn khoa học xã hội, điều tra dân tộc chí, kinh tế gia đình và chính sách xã hội. Lược sử nhân học là cuốn sách được xuất bản với sự hỗ trợ của Laboratoire d'excellence Transfert (Cộng hòa Pháp)
Giá: 140,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Lược sử nhân học
Tác giả:  FLORENCE WEBER PHẠM VĂN QUANG (dịch)
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : FLORENCE WEBER PHẠM VĂN QUANG (dịch)
Còn trong kho: 50 cuốn
140,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Một cuốn sách hay nghiên cứu môn Nhân học xã hội được viết bởi tác giả người Pháp Florence Weber. Florence Weber là nhà xã hội học và nhân học, Chủ nhiệm khoa Khoa học xã hội tại trường Đại học Sư phạm phố Ulm. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử các môn khoa học xã hội, điều tra dân tộc chí, kinh tế gia đình và chính sách xã hội. Lược sử nhân học là cuốn sách được xuất bản với sự hỗ trợ của Laboratoire d'excellence Transfert (Cộng hòa Pháp)
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn