Hướng dẫn học tập Lịch sử Phương Đông
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 49 cuốn
mục tiêu nghiên cứu con người và xã hội phương Đông. Chuyên nghiên cứu ngôn ngữ, tìm hiểu được lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế, chính trị tại những nước này, cũng như mối quan hệ lịch sử giữa các nền văn hóa phương Đông như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Giá: 60,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hướng dẫn học tập Lịch sử Phương Đông
Tác giả:  BỘ GIÁO DỤC NHẬT BẢN NGUYỄN QUỐC VƯƠNG (dịch)
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : BỘ GIÁO DỤC NHẬT BẢN NGUYỄN QUỐC VƯƠNG (dịch)
Còn trong kho: 49 cuốn
60,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
mục tiêu nghiên cứu con người và xã hội phương Đông. Chuyên nghiên cứu ngôn ngữ, tìm hiểu được lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế, chính trị tại những nước này, cũng như mối quan hệ lịch sử giữa các nền văn hóa phương Đông như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn