Tác giả: Vũ Trinh
Vũ Trinh và Lan trì kiến văn lục
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Quý độc giả sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những thông tin phong phú về cuộc đời Vũ Trinh, những thành tựu trước tác của ông cũng như tác phẩm tiêu biểu Lan Trì kiến văn lục, những đóng góp của ông về mặt luật học và Thiền học.
Giá: 140,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Vũ Trinh và Lan trì kiến văn lục
Tác giả:  Vũ Trinh
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : Vũ Trinh
Còn trong kho: 50 cuốn
140,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Quý độc giả sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những thông tin phong phú về cuộc đời Vũ Trinh, những thành tựu trước tác của ông cũng như tác phẩm tiêu biểu Lan Trì kiến văn lục, những đóng góp của ông về mặt luật học và Thiền học.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn