Tác giả: NGUYỄN VĂN LONG
Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng tám 1945
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm trân trọng giới thiệu hai cuốn sách về Văn học Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau. Hai cuốn sách sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về tiến trình phát triển của Văn học Việt Nam, các thể loại và trào lưu văn học cụ thể cùng với hàng loạt các tác giả, tác phẩm nổi tiếng.
Giá: 135,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng tám 1945
Tác giả:  NGUYỄN VĂN LONG
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : NGUYỄN VĂN LONG
Còn trong kho: 50 cuốn
135,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm trân trọng giới thiệu hai cuốn sách về Văn học Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau. Hai cuốn sách sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về tiến trình phát triển của Văn học Việt Nam, các thể loại và trào lưu văn học cụ thể cùng với hàng loạt các tác giả, tác phẩm nổi tiếng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn