Tác giả: TRẦN ÍCH NGUYÊN NGUYỄN PHÚC AN (dịch)
Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Cuốn Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn mà chúng ta đang cầm trên tay là tổng hợp 4 bài viết nghiên cứu về thư tịch chữ Hán Trung Quốc do triều Nguyễn Việt Nam cất giữ, và 3 bài viết nghiên cứu về thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn Việt Nam.
Giá: 120,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn
Tác giả:  TRẦN ÍCH NGUYÊN NGUYỄN PHÚC AN (dịch)
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : TRẦN ÍCH NGUYÊN NGUYỄN PHÚC AN (dịch)
Còn trong kho: 50 cuốn
120,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn mà chúng ta đang cầm trên tay là tổng hợp 4 bài viết nghiên cứu về thư tịch chữ Hán Trung Quốc do triều Nguyễn Việt Nam cất giữ, và 3 bài viết nghiên cứu về thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn Việt Nam.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn