Tác giả: PHẠM VĂN ÁNH
Thể loại từ Việt Nam thời trung đại - Văn bản, tác giả, tác phẩm
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Đối với sáng tác từ Việt Nam thời trung đại, tuy đã được giới nghiên cứu ít nhiều để ý, nhưng đến nay chưa có công trình nào sưu tập, khảo cứu, phiên dịch, giới thiệu một cách tương đối toàn diện. Cuốn sách này của tác giả TS. Phạm Văn Ánh là ngõ hầu cho thấy rõ hơn về thực trạng, thành tựu sáng tác từ tại Việt Nam thời trung đại, đồng thời cung cấp tư liệu cho độc giả và các nhà nghiên cứu.
Giá: 150,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thể loại từ Việt Nam thời trung đại - Văn bản, tác giả, tác phẩm
Tác giả:  PHẠM VĂN ÁNH
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : PHẠM VĂN ÁNH
Còn trong kho: 50 cuốn
150,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đối với sáng tác từ Việt Nam thời trung đại, tuy đã được giới nghiên cứu ít nhiều để ý, nhưng đến nay chưa có công trình nào sưu tập, khảo cứu, phiên dịch, giới thiệu một cách tương đối toàn diện. Cuốn sách này của tác giả TS. Phạm Văn Ánh là ngõ hầu cho thấy rõ hơn về thực trạng, thành tựu sáng tác từ tại Việt Nam thời trung đại, đồng thời cung cấp tư liệu cho độc giả và các nhà nghiên cứu.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn