Tác giả: TRẦN ĐÌNH SỬ
Thi pháp truyện kiều
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Tiếp nối xuất bản các công trình có giá trị học thuật của các nhà khoa học lớn trong và ngoài nước, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm trân trọng giới thiệu cuốn sách Thi pháp Truyện Kiều của Giáo sư Trần Đình Sử – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Giáo sư Trần Đình Sử “yêu Truyện Kiều từ thời trẻ” và từ những năm 1960 đã bắt đầu có ý thức “sưu tập tư liệu về Truyện Kiều”. Đến những năm 1970, ông “có ý định nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều”. Trải qua bao năm nghiền ngẫm, cuốn sách Thi pháp Truyện Kiều đã được xuất bản lần đầu tiên năm 2002, sau đó liên tục được tái bản. Trong lần xuất bản này tại Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, tác giả đã có những chỉnh lí, bổ sung để làm tăng thêm giá trị của cuốn sách.
Giá: 180,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thi pháp truyện kiều
Tác giả:  TRẦN ĐÌNH SỬ
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : TRẦN ĐÌNH SỬ
Còn trong kho: 50 cuốn
180,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tiếp nối xuất bản các công trình có giá trị học thuật của các nhà khoa học lớn trong và ngoài nước, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm trân trọng giới thiệu cuốn sách Thi pháp Truyện Kiều của Giáo sư Trần Đình Sử – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Giáo sư Trần Đình Sử “yêu Truyện Kiều từ thời trẻ” và từ những năm 1960 đã bắt đầu có ý thức “sưu tập tư liệu về Truyện Kiều”. Đến những năm 1970, ông “có ý định nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều”. Trải qua bao năm nghiền ngẫm, cuốn sách Thi pháp Truyện Kiều đã được xuất bản lần đầu tiên năm 2002, sau đó liên tục được tái bản. Trong lần xuất bản này tại Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, tác giả đã có những chỉnh lí, bổ sung để làm tăng thêm giá trị của cuốn sách.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn