Tác giả: ĐỖ NGỌC THỐNG
Nguyễn Đăng Mạnh - Chân dung và phong cách
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đăng Mạnh là một trong những Giáo sư đầu ngành Văn học Việt Nam hiện đại. Cả cuộc đời ông là hành trình bền bỉ giảng dạy, nghiên cứu sự nghiệp văn học của các nhà văn Việt Nam.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm trân trọng giới thiệu cuốn sách về chân dung và phong cách Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh được tuyển chọn bằng sự tâm huyết của PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống và PGS.TS. Nguyễn Thị Bình. Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả góc nhìn đa chiều và những tri thức quý báu về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nói riêng và hoạt động nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam hiện đại nói chung.
Giá: 155,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Nguyễn Đăng Mạnh - Chân dung và phong cách
Tác giả:  ĐỖ NGỌC THỐNG
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : ĐỖ NGỌC THỐNG
Còn trong kho: 50 cuốn
155,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đăng Mạnh là một trong những Giáo sư đầu ngành Văn học Việt Nam hiện đại. Cả cuộc đời ông là hành trình bền bỉ giảng dạy, nghiên cứu sự nghiệp văn học của các nhà văn Việt Nam.Nhà xuất bản Đại học Sư phạm trân trọng giới thiệu cuốn sách về chân dung và phong cách Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh được tuyển chọn bằng sự tâm huyết của PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống và PGS.TS. Nguyễn Thị Bình. Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả góc nhìn đa chiều và những tri thức quý báu về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nói riêng và hoạt động nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam hiện đại nói chung.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn