Tác giả: TRẦN ĐÌNH SỬ
Lí luận văn học - Tập 3: Tiến trình văn học
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 49 cuốn
Nội dung gồm có:

Chương 1: Tiến trình văn học
Chương 2: Thời đại, trào lưu, phương pháp sáng tác, phong cách văn học
Chương 3: Phương pháp sáng tác trong văn học cận đại phương tây
Chương 4: Một số vấn đề về phương pháp sáng tác trong văn học cổ phương đông
Chương 5: Chủ nghĩa hiện thực thế kỉ XX
Chương 6: Chủ nghĩa hiện đại
Chương 7: Chủ nghĩa hậu hiện đại
Giá: 65,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Lí luận văn học - Tập 3: Tiến trình văn học
Tác giả:  TRẦN ĐÌNH SỬ
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : TRẦN ĐÌNH SỬ
Còn trong kho: 49 cuốn
65,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung gồm có:

Chương 1: Tiến trình văn học
Chương 2: Thời đại, trào lưu, phương pháp sáng tác, phong cách văn học
Chương 3: Phương pháp sáng tác trong văn học cận đại phương tây
Chương 4: Một số vấn đề về phương pháp sáng tác trong văn học cổ phương đông
Chương 5: Chủ nghĩa hiện thực thế kỉ XX
Chương 6: Chủ nghĩa hiện đại
Chương 7: Chủ nghĩa hậu hiện đại
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn