Tác giả: NGỤY KHẮC ĐẢN
Như Tây ký
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 50 cuốn
Nguỵ Khắc Đản là Bồi sứ, đứng thứ ba trong số ba vị dẫn đầu sứ đoàn thực thi trọng trách ngoại giao với Pháp và Tây Ban Nha năm đó. Khi ấy, theo Âm lịch, Nguỵ Khắc Đản ở tuổi 47, ông là một trong những vị đại khoa nhà Nguyễn đầu tiên thực thi sứ mệnh ở châu Âu.

Ông đã ghi lại những điều thu nhận được về chuyến đi sứ, để lại cho đời công trình khảo cứu về một nước Pháp ngay từ thế kỷ XIX – tập du ký Như Tây. Với thái độ làm việc nghiêm túc và khoa học, Nguỵ Khắc Đản đã trình bày khá đầy đủ, chính xác về các phương diện của xã hội Pháp từ lịch sử, địa lý, tôn giáo… đến bộ máy hành chính, tổ chức quân đồi, sinh hoạt thường ngày… của nước Pháp thời kỳ ấy.
Giá: 110,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Như Tây ký
Tác giả:  NGỤY KHẮC ĐẢN
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : NGỤY KHẮC ĐẢN
Còn trong kho: 50 cuốn
110,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nguỵ Khắc Đản là Bồi sứ, đứng thứ ba trong số ba vị dẫn đầu sứ đoàn thực thi trọng trách ngoại giao với Pháp và Tây Ban Nha năm đó. Khi ấy, theo Âm lịch, Nguỵ Khắc Đản ở tuổi 47, ông là một trong những vị đại khoa nhà Nguyễn đầu tiên thực thi sứ mệnh ở châu Âu.

Ông đã ghi lại những điều thu nhận được về chuyến đi sứ, để lại cho đời công trình khảo cứu về một nước Pháp ngay từ thế kỷ XIX – tập du ký Như Tây. Với thái độ làm việc nghiêm túc và khoa học, Nguỵ Khắc Đản đã trình bày khá đầy đủ, chính xác về các phương diện của xã hội Pháp từ lịch sử, địa lý, tôn giáo… đến bộ máy hành chính, tổ chức quân đồi, sinh hoạt thường ngày… của nước Pháp thời kỳ ấy.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn