Tác giả: Trần Mạnh Hùng
Gián điệp mạng từ góc nhìn, mối đe dọa an ninh toán cầu
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 98 cuốn
Gián điệp mạng ra đời cùng với sự xuất hiện của không gian mạng, với sự kết nối của mạng mảy tính, mạng Internet và sự phát triển của công nghệ thông tin. Gián điệp mạng là công cụ, phương tiện đế mang lại những lợi ích cho quốc gia này, nhưng cũng có thế đe dọa và gây ra những hậu quả đối với một hay nhiều quốc gia khác. Gián điệp mạng có thể tấn công hệ thống máy tính kết nối của một tập đoàn kinh tế hay một hệ thong ngân hàng hoặc cảng sân bay hàng không quốc tế... để đánh cắp dữ liệu sổ, thông tin bí mật hoặc tấn công mã độc, chiếm quyền kiếm soát, điều khiến hệ thong thông tin, tài nguyên thông tin, phá hoại, đảnh sập các hệ thống thông tin đó... có thế dẫn đến những tổn thất khôn lường về nhiều mặt, đặc biệt là về kinh tế, về con người, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia có liên quan. Vĩ vậy, ứng phó với moi đe dọa từ gián điệp mạng đòi hỏi phải có sự nỗ lực giải quyết của từng quốc gia và sự hợp tác của nhiều quốc gia có liên quan. Với cách tiếp cận nghiên cứu gián điệp mạng dưới góc nhìn moi đe dọa an ninh phỉ truyền thống, đặt trong tổng thể mối đe dọa an ninh toàn cầu, Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng đã biên soạn cuốn sách “Gián điệp mạng - Từ góc nhìn mối đe dọa an ninh toàn cầu ”. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu các chiến lược, cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, quản lý Internet, mạng xã hội của các nước; chắt lọc, kế thừa kết quả nghiên cứu từ các công trình khoa học, bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, những phân tích, đánh giá các vụ việc điến hình liên quan đến gián điệp mạng ở nước ngoài và Việt Nam. Đồng thời, kế thừa các kết quả nghiên cứu từ các bài viêt của chỉnh tác giả đã công bố, các đề tài khoa học mà tác giả làm chủ nhiệm và tham gia nghiên cứu có liên quan đến phòng, chống gián điệp mạng đã nghiệm thu.  Cuốn sách nêu ra những quan niệm khác nhau về gián điệp mạng, từ đó đưa ra khái niệm và làm rõ nội hàm khái niệm gián điệp mạng; chỉ ra và làm rõ đặc điểm gián điệp mạng; phân tích, so sánh, đoi chiểu, làm rõ sự khác nhau cơ bản giữa gián điệp mạng và gián điệp truyền thống, gián điệp mạng với tội phạm mạng, tin tặc, khủng bố mạng, chiến tranh mạng; bước đầu chỉ ra phương thức hoạt động của gián điệp mạng. Cuốn sách đi sâu phân tích, nhận diện các moi đe dọa từ gián điệp mạng trên các khỉa cạnh: biểu hiện của moi đe dọa, tính chất của mối đe dọa, tác động của mối đe dọa, đồng thời có sự liên hệ phản ánh tình hình ở Việt Nam. Cuốn sách cũng chỉ ra những yểu tổ tác động, làm nảy sinh mối đe dọa an ninh toàn cầu từ giản điệp mạng ở cả khía cạnh khách quan và chủ quan, đặc biệt là vấn đề tồn tại lỗ hổng bảo mật, khả năng quản trị, kiếm soát hệ thong thông tin, nhận thức, thói quen của công dân mạng có nhiều điếm yếu dễ bị giản điệp mạng khai thác.
Giá: 75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Gián điệp mạng từ góc nhìn, mối đe dọa an ninh toán cầu
Tác giả:  Trần Mạnh Hùng
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Trần Mạnh Hùng
Còn trong kho: 98 cuốn
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Gián điệp mạng ra đời cùng với sự xuất hiện của không gian mạng, với sự kết nối của mạng mảy tính, mạng Internet và sự phát triển của công nghệ thông tin. Gián điệp mạng là công cụ, phương tiện đế mang lại những lợi ích cho quốc gia này, nhưng cũng có thế đe dọa và gây ra những hậu quả đối với một hay nhiều quốc gia khác. Gián điệp mạng có thể tấn công hệ thống máy tính kết nối của một tập đoàn kinh tế hay một hệ thong ngân hàng hoặc cảng sân bay hàng không quốc tế... để đánh cắp dữ liệu sổ, thông tin bí mật hoặc tấn công mã độc, chiếm quyền kiếm soát, điều khiến hệ thong thông tin, tài nguyên thông tin, phá hoại, đảnh sập các hệ thống thông tin đó... có thế dẫn đến những tổn thất khôn lường về nhiều mặt, đặc biệt là về kinh tế, về con người, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia có liên quan. Vĩ vậy, ứng phó với moi đe dọa từ gián điệp mạng đòi hỏi phải có sự nỗ lực giải quyết của từng quốc gia và sự hợp tác của nhiều quốc gia có liên quan. Với cách tiếp cận nghiên cứu gián điệp mạng dưới góc nhìn moi đe dọa an ninh phỉ truyền thống, đặt trong tổng thể mối đe dọa an ninh toàn cầu, Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng đã biên soạn cuốn sách “Gián điệp mạng - Từ góc nhìn mối đe dọa an ninh toàn cầu ”. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu các chiến lược, cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, quản lý Internet, mạng xã hội của các nước; chắt lọc, kế thừa kết quả nghiên cứu từ các công trình khoa học, bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, những phân tích, đánh giá các vụ việc điến hình liên quan đến gián điệp mạng ở nước ngoài và Việt Nam. Đồng thời, kế thừa các kết quả nghiên cứu từ các bài viêt của chỉnh tác giả đã công bố, các đề tài khoa học mà tác giả làm chủ nhiệm và tham gia nghiên cứu có liên quan đến phòng, chống gián điệp mạng đã nghiệm thu.  Cuốn sách nêu ra những quan niệm khác nhau về gián điệp mạng, từ đó đưa ra khái niệm và làm rõ nội hàm khái niệm gián điệp mạng; chỉ ra và làm rõ đặc điểm gián điệp mạng; phân tích, so sánh, đoi chiểu, làm rõ sự khác nhau cơ bản giữa gián điệp mạng và gián điệp truyền thống, gián điệp mạng với tội phạm mạng, tin tặc, khủng bố mạng, chiến tranh mạng; bước đầu chỉ ra phương thức hoạt động của gián điệp mạng. Cuốn sách đi sâu phân tích, nhận diện các moi đe dọa từ gián điệp mạng trên các khỉa cạnh: biểu hiện của moi đe dọa, tính chất của mối đe dọa, tác động của mối đe dọa, đồng thời có sự liên hệ phản ánh tình hình ở Việt Nam. Cuốn sách cũng chỉ ra những yểu tổ tác động, làm nảy sinh mối đe dọa an ninh toàn cầu từ giản điệp mạng ở cả khía cạnh khách quan và chủ quan, đặc biệt là vấn đề tồn tại lỗ hổng bảo mật, khả năng quản trị, kiếm soát hệ thong thông tin, nhận thức, thói quen của công dân mạng có nhiều điếm yếu dễ bị giản điệp mạng khai thác.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn