Tác giả: Nhóm phân tích kinh tế
Tuyển Tập Bất Bình Đẳng
Phát hành bởi : NXB Tri Thức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 15 cuốn
Tuyển tập những bất bình đẳng về kinh tế, chính trị, xã hội trong đời sống.
Giá: 125,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tuyển Tập Bất Bình Đẳng
Tác giả:  Nhóm phân tích kinh tế
Phát hành bởi : NXB Tri Thức
Tác giả : Nhóm phân tích kinh tế
Còn trong kho: 15 cuốn
125,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tuyển tập những bất bình đẳng về kinh tế, chính trị, xã hội trong đời sống.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn