Tác giả: Phạm Nguyên Trường
Trường Phái Kinh Tế Học Áo
Phát hành bởi : NXB Tri Thức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 14 cuốn
Kinh tế học Áo, một trường phái kinh tế phát triển trên thế giới.
Giá: 55,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Trường Phái Kinh Tế Học Áo
Tác giả:  Phạm Nguyên Trường
Phát hành bởi : NXB Tri Thức
Tác giả : Phạm Nguyên Trường
Còn trong kho: 14 cuốn
55,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Kinh tế học Áo, một trường phái kinh tế phát triển trên thế giới.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn