Tác giả: Lê Minh Tiến
Phương Pháp Luận Dân Dã
Phát hành bởi : NXB Tri Thức
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 15 cuốn
Sách xã hội học, những phương pháp điều tra xã hội học thiết thực.
Giá: 60,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Phương Pháp Luận Dân Dã
Tác giả:  Lê Minh Tiến
Phát hành bởi : NXB Tri Thức
Tác giả : Lê Minh Tiến
Còn trong kho: 15 cuốn
60,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sách xã hội học, những phương pháp điều tra xã hội học thiết thực.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn