Tác giả: Nguyễn Văn Hưởng
Một góc nhìn thời cuộc
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Một góc nhìn thời cuộc gồm gần 60 bài viết trên nhiều lĩnh vực của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Các bài viết trong cuốn sách được chia thành 5 chủ đề lớn: Nhìn nhận về Lịch sử; Kinh tế - Xã hội - Văn hóa; An ninh - Quốc phòng; Quan hệ Quốc tế; Bình luận Quốc tế. Trong mỗi chủ đề, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông và Nhà Xuất bản Công an nhân dân đã cố gắng sắp xếp chặt chẽ, mạch lạc theo dòng chảy thời gian và theo nhóm vấn đề để độc giả tiện theo dõi tiến trình đánh giá của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng về thời cuộc hiện nay. Và họ sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy rằng những đánh giá từ năm 2015, 2016 tới nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Nhiều bài viết đã được đăng tải trên báo Thanh Niên, báo Vietnamnet ngay từ khi công bố đã có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng xã hội, nhiều bài gây tiếng vang lớn ở Việt Nam bởi những quan điểm mới mẻ và quan trọng hơn đã dự báo chính xác nhiều diễn biến chính trị xã hội quan trọng. Tiếp sau các tác phẩm đổ sộ của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng được độc giả đặc biệt quan tâm tìm đọc như Phán Xét và Đối thoại với các Phái đoàn Hoa Kỳ lần lượt được Nhà Xuất bản Công an nhân dân xuất bản vào các năm 2016 và 2018, Một góc nhìn thời cuộc một lần nữa chứng minh cho năng lực tư duy thấu suốt và tâm huyết lớn lao đối với đất nước của một vị Tướng nay đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng chưa có một ngày nào ngừng suy nghĩ về con đường đi lên của đất nước trong một thế giới chuyển động không ngừng.
Giá: 289,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Một góc nhìn thời cuộc
Tác giả:  Nguyễn Văn Hưởng
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Nguyễn Văn Hưởng
Còn trong kho: 100 cuốn
289,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Một góc nhìn thời cuộc gồm gần 60 bài viết trên nhiều lĩnh vực của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Các bài viết trong cuốn sách được chia thành 5 chủ đề lớn: Nhìn nhận về Lịch sử; Kinh tế - Xã hội - Văn hóa; An ninh - Quốc phòng; Quan hệ Quốc tế; Bình luận Quốc tế. Trong mỗi chủ đề, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông và Nhà Xuất bản Công an nhân dân đã cố gắng sắp xếp chặt chẽ, mạch lạc theo dòng chảy thời gian và theo nhóm vấn đề để độc giả tiện theo dõi tiến trình đánh giá của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng về thời cuộc hiện nay. Và họ sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy rằng những đánh giá từ năm 2015, 2016 tới nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Nhiều bài viết đã được đăng tải trên báo Thanh Niên, báo Vietnamnet ngay từ khi công bố đã có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng xã hội, nhiều bài gây tiếng vang lớn ở Việt Nam bởi những quan điểm mới mẻ và quan trọng hơn đã dự báo chính xác nhiều diễn biến chính trị xã hội quan trọng. Tiếp sau các tác phẩm đổ sộ của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng được độc giả đặc biệt quan tâm tìm đọc như Phán Xét và Đối thoại với các Phái đoàn Hoa Kỳ lần lượt được Nhà Xuất bản Công an nhân dân xuất bản vào các năm 2016 và 2018, Một góc nhìn thời cuộc một lần nữa chứng minh cho năng lực tư duy thấu suốt và tâm huyết lớn lao đối với đất nước của một vị Tướng nay đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng chưa có một ngày nào ngừng suy nghĩ về con đường đi lên của đất nước trong một thế giới chuyển động không ngừng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn