Tác giả: Biclinton
Bclinton- Chia sẻ cách để mỗi người chúng ta có thể thay đổi thế giới
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 50 cuốn
Chia sẻ - cách để mỗi người chúng ta có thể thay đổi thế giới giới thiệu một góc nhìn thú vị về cách để mỗi người chúng ta có thể thay đổi thế giới. Đầu tiên, cuốn sách trình bày về những nỗ lực đổi mới đang được nhiều doanh nghiệp, tổ chức cùng các cá nhân đang thực hiện để giải quyết những vấn đề khó khăn cũng như cứu vớt những mạng sống ở “ngay dưới phố và trên toàn thế giới”. Sau đó, cuốn sách thúc giục chúng ta tìm kiếm những thứ mà mỗi người, “bất kể thu nhập, thời gian rảnh rỗi, tuổi tác và kĩ năng”, có thể giúp đỡ, chia sẻ cơ hội để những người khác tiếp tục sống với giấc mơ của mình.
Giá: 83,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bclinton- Chia sẻ cách để mỗi người chúng ta có thể thay đổi thế giới
Tác giả:  Biclinton
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Biclinton
Còn trong kho: 50 cuốn
83,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Chia sẻ - cách để mỗi người chúng ta có thể thay đổi thế giới giới thiệu một góc nhìn thú vị về cách để mỗi người chúng ta có thể thay đổi thế giới. Đầu tiên, cuốn sách trình bày về những nỗ lực đổi mới đang được nhiều doanh nghiệp, tổ chức cùng các cá nhân đang thực hiện để giải quyết những vấn đề khó khăn cũng như cứu vớt những mạng sống ở “ngay dưới phố và trên toàn thế giới”. Sau đó, cuốn sách thúc giục chúng ta tìm kiếm những thứ mà mỗi người, “bất kể thu nhập, thời gian rảnh rỗi, tuổi tác và kĩ năng”, có thể giúp đỡ, chia sẻ cơ hội để những người khác tiếp tục sống với giấc mơ của mình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn