Tác giả: Nguyễn Xuân Trung
Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, công hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển (sách chuyên khảo)
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 59 cuốn
Cuốn sách “Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển” do PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung làm chủ biên cho biết, sau gần 40 năm cải cách và mở cửa kể từ năm 1978, Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu to lớn, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới từ năm 2010. Nhiều chuyên gia cho rằng, đằng sau sự gia tăng sức mạnh về kinh tế và quân sự của Trung Quốc là sự điều chỉnh chiến lược của quốc gia này để trở thành cường quốc số một thế giới. Việc điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc gắn liền với phương thức phát triển mới mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định mạnh mẽ từ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012) đến nay. Điều chắc chắn là sự điều chỉnh chiến lược này sẽ có ảnh hưởng  lớn đến cục diện chính trị của thế giới và có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các nước láng giềng với Trung Quốc như: Pakistan, CHDCND Triều Tiên và Mông Cổ.
Sách đã được trình bày trong 3 chương: Chương I. Một số vấn đề về điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với các nước láng giềng; Chương II. Thực trạng quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ; Chương III. Đánh giá quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ.
Giá: 70,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, công hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển (sách chuyên khảo)
Tác giả:  Nguyễn Xuân Trung
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Tác giả : Nguyễn Xuân Trung
Còn trong kho: 59 cuốn
70,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách “Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển” do PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung làm chủ biên cho biết, sau gần 40 năm cải cách và mở cửa kể từ năm 1978, Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu to lớn, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới từ năm 2010. Nhiều chuyên gia cho rằng, đằng sau sự gia tăng sức mạnh về kinh tế và quân sự của Trung Quốc là sự điều chỉnh chiến lược của quốc gia này để trở thành cường quốc số một thế giới. Việc điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc gắn liền với phương thức phát triển mới mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định mạnh mẽ từ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012) đến nay. Điều chắc chắn là sự điều chỉnh chiến lược này sẽ có ảnh hưởng  lớn đến cục diện chính trị của thế giới và có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các nước láng giềng với Trung Quốc như: Pakistan, CHDCND Triều Tiên và Mông Cổ.
Sách đã được trình bày trong 3 chương: Chương I. Một số vấn đề về điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc đối với các nước láng giềng; Chương II. Thực trạng quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ; Chương III. Đánh giá quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn