Tác giả: Hoàng Thế Anh
Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc sau đại hội XVIII Đảng cộng sản Trung Quốc
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 54 cuốn
Cuốn sách "Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc" do TS Hoàng Thế Anh chủ biên, mô tả Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra năm 2012 đã đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Trung Quốc. Mục tiêu quan trọng của giai đoạn phát triển mới này là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới với khẩu hiệu “Giấc mơ Trung Quốc” hướng tới “phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đã đề ra một số chủ trương, đường lối điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển, cụ thể là chính sách điều chỉnh chiến lược phát triển từ nghiêng lệch sang phát triển cân bằng, bền vững. Đồng thời thực hiện những chính sách, biện pháp chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế theo hướng coi thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ nguồn lực, thay đổi chức năng của chính phủ… Tất cả những điều chỉnh này chắc chắc sẽ ảnh hưởng phần nào đến thế giới, khu vực và Việt Nam.
Với những nội dung trên, hy vọng cuốn sách là nguồn tài liệu hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách và những độc giả quan tâm tới những những chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, qua đó có thể dự báo những tác động tới Việt Nam và có những ứng phó biến thách thức thành cơ hội.
Giá: 78,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc sau đại hội XVIII Đảng cộng sản Trung Quốc
Tác giả:  Hoàng Thế Anh
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Tác giả : Hoàng Thế Anh
Còn trong kho: 54 cuốn
78,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách "Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc" do TS Hoàng Thế Anh chủ biên, mô tả Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra năm 2012 đã đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Trung Quốc. Mục tiêu quan trọng của giai đoạn phát triển mới này là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới với khẩu hiệu “Giấc mơ Trung Quốc” hướng tới “phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đã đề ra một số chủ trương, đường lối điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển, cụ thể là chính sách điều chỉnh chiến lược phát triển từ nghiêng lệch sang phát triển cân bằng, bền vững. Đồng thời thực hiện những chính sách, biện pháp chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế theo hướng coi thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ nguồn lực, thay đổi chức năng của chính phủ… Tất cả những điều chỉnh này chắc chắc sẽ ảnh hưởng phần nào đến thế giới, khu vực và Việt Nam.
Với những nội dung trên, hy vọng cuốn sách là nguồn tài liệu hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách và những độc giả quan tâm tới những những chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, qua đó có thể dự báo những tác động tới Việt Nam và có những ứng phó biến thách thức thành cơ hội.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn