Tác giả: Đinh Công Tuấn
Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của liên minh châu Âu (Eu) - sách chuyên khảo
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 45 cuốn
Cuốn "Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của Liên minh Châu Âu (EU)" do PGS.TS Đinh Công Tuấn chủ biên cho biết, cuộc khủng hoảng nợ công đang diễn ra (2009 - 2017) đã phơi bày tất cả những khiếm khuyết một cách có hệ thống trong các cơ chế chính sách của EU. Đặc biệt trong cơ chế quản lý kinh tế của mình, EU đã thiếu cơ quan quản lý tài chính làm nhiệm vụ điều phối các chính sách tài khóa kinh tế ở cấp độ liên minh. Điều này đã chứa đựng những nguy cơ lớn đối với sự ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội tại EU. Ở một số quốc gia thành viên như Hy Lạp, Ailen và Bồ Đào Nha, do thực hiện chính sách thắt chặt chi tiêu công mạnh mẽ quá đã gây ra những phản ứng tiêu cực trong dân chúng, tác động xấu tới các thể chế chính trị của các nước này.
Sách gồm 3 chương: Chương 1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nợ công và tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị Liên minh châu Âu; Chương 2: Tác động của khủng hoảng nợ công châu Âu đến thể chế kinh tế, chính trị, xã hội EU; Chương 3: Xu hướng điều chỉnh, hoàn thiện các thể chế kinh tế, chính trị, xã hội EU trong tương lai.
Giá: 78,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của liên minh châu Âu (Eu) - sách chuyên khảo
Tác giả:  Đinh Công Tuấn
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Tác giả : Đinh Công Tuấn
Còn trong kho: 45 cuốn
78,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn "Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của Liên minh Châu Âu (EU)" do PGS.TS Đinh Công Tuấn chủ biên cho biết, cuộc khủng hoảng nợ công đang diễn ra (2009 - 2017) đã phơi bày tất cả những khiếm khuyết một cách có hệ thống trong các cơ chế chính sách của EU. Đặc biệt trong cơ chế quản lý kinh tế của mình, EU đã thiếu cơ quan quản lý tài chính làm nhiệm vụ điều phối các chính sách tài khóa kinh tế ở cấp độ liên minh. Điều này đã chứa đựng những nguy cơ lớn đối với sự ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội tại EU. Ở một số quốc gia thành viên như Hy Lạp, Ailen và Bồ Đào Nha, do thực hiện chính sách thắt chặt chi tiêu công mạnh mẽ quá đã gây ra những phản ứng tiêu cực trong dân chúng, tác động xấu tới các thể chế chính trị của các nước này.
Sách gồm 3 chương: Chương 1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nợ công và tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị Liên minh châu Âu; Chương 2: Tác động của khủng hoảng nợ công châu Âu đến thể chế kinh tế, chính trị, xã hội EU; Chương 3: Xu hướng điều chỉnh, hoàn thiện các thể chế kinh tế, chính trị, xã hội EU trong tương lai.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn