Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm Đỗ Lan Hương
Làng ven đô và sự biến đổi văn hóa trường hợp làng Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 49 cuốn
Trước thực tế đô thị hóa mạnh mẽ ở các làng ven đô, nhiều câu hỏi nghiên cứu đã được đặt ra: Làng quê của chúng ta ở đâu trong cơ cấu xã hội đương đại? Liệu làng và văn hóa làng ở những khu vực giáp ranh đang nhập vào đô thị có bị hòa tan hay vẫn giữ được những nét riêng vốn có? Bức tranh văn hóa làng đặt ra vấn đề gì cho sự phát triển xã hội hiện nay…
Cuốn sách "Làng ven đô và sự biến đổi văn hóa (Trường hợp làng Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội)" đã cho thấy sự biến đổi văn hóa làng Xuân Đỉnh đã và đang tạo ra bức tranh ngày càng rõ nét về Xuân Đỉnh trong quá trình phát triển. Mặc dù trong đó, cũng hàm chứa không ít các thông tin về thách thức mà Xuân Đỉnh đang phải đối mặt cho quá trình hội nhập có liên quan đến đất đai, môi trường, người nhập cư, các tệ nạn mới xuất hiện… Việc này, không những có ý nghĩa hỗ trợ chính quyền địa phương mà còn cho chính dân làng nhận thức được rõ hơn được các nội dung biến tiếp văn hóa để có các giải pháp tiếp nhận, ngăn ngừa và đối phó cần thiết.
Hy vọng với các nội dung như trên, cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo bổ ích với nhiều độc giả.
Giá: 88,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Làng ven đô và sự biến đổi văn hóa trường hợp làng Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Tác giả:  Nguyễn Thị Phương Châm Đỗ Lan Hương
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Tác giả : Nguyễn Thị Phương Châm Đỗ Lan Hương
Còn trong kho: 49 cuốn
88,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trước thực tế đô thị hóa mạnh mẽ ở các làng ven đô, nhiều câu hỏi nghiên cứu đã được đặt ra: Làng quê của chúng ta ở đâu trong cơ cấu xã hội đương đại? Liệu làng và văn hóa làng ở những khu vực giáp ranh đang nhập vào đô thị có bị hòa tan hay vẫn giữ được những nét riêng vốn có? Bức tranh văn hóa làng đặt ra vấn đề gì cho sự phát triển xã hội hiện nay…
Cuốn sách "Làng ven đô và sự biến đổi văn hóa (Trường hợp làng Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội)" đã cho thấy sự biến đổi văn hóa làng Xuân Đỉnh đã và đang tạo ra bức tranh ngày càng rõ nét về Xuân Đỉnh trong quá trình phát triển. Mặc dù trong đó, cũng hàm chứa không ít các thông tin về thách thức mà Xuân Đỉnh đang phải đối mặt cho quá trình hội nhập có liên quan đến đất đai, môi trường, người nhập cư, các tệ nạn mới xuất hiện… Việc này, không những có ý nghĩa hỗ trợ chính quyền địa phương mà còn cho chính dân làng nhận thức được rõ hơn được các nội dung biến tiếp văn hóa để có các giải pháp tiếp nhận, ngăn ngừa và đối phó cần thiết.
Hy vọng với các nội dung như trên, cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo bổ ích với nhiều độc giả.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn