Tác giả: Chu Cẩm Thơ
Học toán thật thích (Bộ 8 cuốn) - Dành cho trẻ từ 5 - 7 tuổi
Phát hành bởi : NXB
Năm phát hành : 2014 Còn trong kho : 20 cuốn
Bộ sách “Học toán thật thích” do tiến sĩ Chu Cẩm Thơ và các cộng sự của trung tâm toán Pomath nghiên cứu và soạn thảo sẽ giúp các bậc cha mẹ tìm ra phương pháp tối ưu khi cho trẻ tiếp xúc với môn Toán.“Học toán thật thích” gồm 4 tập dành cho trẻ từ 5-7 tuổi (Làm quen với số tự nhiên; Làm quen với các hình cơ bản; Bắt đầu làm tính; Giải quyết vấn đề). Qua các bài tập bằng hình ảnh sinh động, gần gũi, trẻ học được các kiến thức Toán cơ bản như: Số đếm, các hình xung quanh, phép tính… đến các kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quá… Từ đó rèn luyện cho trẻ nhân cách, đam mê học tập và thắp sáng những mơ ước, khát vọng vận dụng vào thực tiễn.
Giá: 352,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Học toán thật thích (Bộ 8 cuốn) - Dành cho trẻ từ 5 - 7 tuổi
Tác giả:  Chu Cẩm Thơ
Phát hành bởi : NXB
Tác giả : Chu Cẩm Thơ
Còn trong kho: 20 cuốn
352,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bộ sách “Học toán thật thích” do tiến sĩ Chu Cẩm Thơ và các cộng sự của trung tâm toán Pomath nghiên cứu và soạn thảo sẽ giúp các bậc cha mẹ tìm ra phương pháp tối ưu khi cho trẻ tiếp xúc với môn Toán.“Học toán thật thích” gồm 4 tập dành cho trẻ từ 5-7 tuổi (Làm quen với số tự nhiên; Làm quen với các hình cơ bản; Bắt đầu làm tính; Giải quyết vấn đề). Qua các bài tập bằng hình ảnh sinh động, gần gũi, trẻ học được các kiến thức Toán cơ bản như: Số đếm, các hình xung quanh, phép tính… đến các kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quá… Từ đó rèn luyện cho trẻ nhân cách, đam mê học tập và thắp sáng những mơ ước, khát vọng vận dụng vào thực tiễn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn