Tác giả: Thôi Ngọc Đào
Chăm sóc sức khỏe trẻ em: Bệnh đường ruột (Tập 8) Bệnh dị ứng
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 20 cuốn
Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em là bộ sách đúc kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn qua 27 năm kinh nghiệm lâm sàng Nhi khoa của Bác sĩ Thôi Ngọc Đào, với những nội dung gần gũi và thiết thực, đề cập đến những vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ.
Bộ sách gồm 8 tập:
Tập 1: Sữa Mẹ - Sữa Công Thức (Phát hành lần đầu năm 2017)
Tập 2: Vaccine - Tiêm Chủng (Phát hành lần đầu năm 2017)
Tập 3: Dinh Dưỡng – Ăn Dặm (Phát hành lần đầu năm 2017)
Tập 4: Bệnh đường ruột (Phát hành lần đầu năm 2017)
Tập 5: Chăm sóc và bảo vệ toàn diện
Tập 6: Sinh trưởng và phát triển
Tập 7: Khi trẻ bị sốt
Tập 8: Bệnh dị ứng
Với mỗi tập là một chủ đề khác nhau, bộ sách Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em sẽ trả lời tất cả những băn khoăn, thắc mắc của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy trẻ, điều gì là tốt nhất cho trẻ, phải làm thế nào để khiến trẻ khỏe mạnh, và trẻ thực sự cần điều gì cho quá trình phát triển, phải làm như thế nào khi trẻ gặp các vấn đề về sức khỏe
Giá: 89,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Chăm sóc sức khỏe trẻ em: Bệnh đường ruột (Tập 8) Bệnh dị ứng
Tác giả:  Thôi Ngọc Đào
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Thôi Ngọc Đào
Còn trong kho: 20 cuốn
89,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em là bộ sách đúc kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn qua 27 năm kinh nghiệm lâm sàng Nhi khoa của Bác sĩ Thôi Ngọc Đào, với những nội dung gần gũi và thiết thực, đề cập đến những vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ.
Bộ sách gồm 8 tập:
Tập 1: Sữa Mẹ - Sữa Công Thức (Phát hành lần đầu năm 2017)
Tập 2: Vaccine - Tiêm Chủng (Phát hành lần đầu năm 2017)
Tập 3: Dinh Dưỡng – Ăn Dặm (Phát hành lần đầu năm 2017)
Tập 4: Bệnh đường ruột (Phát hành lần đầu năm 2017)
Tập 5: Chăm sóc và bảo vệ toàn diện
Tập 6: Sinh trưởng và phát triển
Tập 7: Khi trẻ bị sốt
Tập 8: Bệnh dị ứng
Với mỗi tập là một chủ đề khác nhau, bộ sách Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em sẽ trả lời tất cả những băn khoăn, thắc mắc của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy trẻ, điều gì là tốt nhất cho trẻ, phải làm thế nào để khiến trẻ khỏe mạnh, và trẻ thực sự cần điều gì cho quá trình phát triển, phải làm như thế nào khi trẻ gặp các vấn đề về sức khỏe
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn