Tác giả: Nhiều tác giả
Một Phút Với Michael Porter
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 3 cuốn
Tăng trưởng có lẽ là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi phát sinh những mâu thuẫn với chiến lược từ việc chỉ theo đuổi doanh thu và lợi nhuận thì mong muốn tăng trưởng sẽ trở thành một canh bạc nguy hiểm.

Porter nói rằng: “Đối với chiến lược, áp lực tăng trưởng là một trong những uy hiếp lớn nhất”. Trong chiến lược không thể thiếu sự đánh đổi. Doanh nghiệp có thể phát huy được sức mạnh của mình chính là nhờ việc chọn lọc sản phẩm, khách hàng và thị trường. Tuy nhiên, có rất nhiều doanh nghiệp thất bại khi mở rộng thị trường, khách hàng và sản phẩm do bị chi phối và mù quáng bởi những cám dỗ về sự tăng trưởng. Vì vậy, doanh nghiệp nên chú ý và cẩn trọng để không đánh mất tính nhất quán, không thoả hiệp nhằm mục đích tăng trưởng.
Giá: 75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Một Phút Với Michael Porter
Tác giả:  Nhiều tác giả
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho: 3 cuốn
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tăng trưởng có lẽ là mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi phát sinh những mâu thuẫn với chiến lược từ việc chỉ theo đuổi doanh thu và lợi nhuận thì mong muốn tăng trưởng sẽ trở thành một canh bạc nguy hiểm.

Porter nói rằng: “Đối với chiến lược, áp lực tăng trưởng là một trong những uy hiếp lớn nhất”. Trong chiến lược không thể thiếu sự đánh đổi. Doanh nghiệp có thể phát huy được sức mạnh của mình chính là nhờ việc chọn lọc sản phẩm, khách hàng và thị trường. Tuy nhiên, có rất nhiều doanh nghiệp thất bại khi mở rộng thị trường, khách hàng và sản phẩm do bị chi phối và mù quáng bởi những cám dỗ về sự tăng trưởng. Vì vậy, doanh nghiệp nên chú ý và cẩn trọng để không đánh mất tính nhất quán, không thoả hiệp nhằm mục đích tăng trưởng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn