Tác giả: Nhiều tác giả
Một Phút Với Jack Welch
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 3 cuốn
Khi bắt đầu một việc gì đó, bạn cần có một kế hoạch vững chắc. Tuy nhiên, khi tốc độ thay đổi nhanh chóng thì các kế hoạch thường không ngay lập tức mang lại lợi ích. Điều đó không còn xa lạ gì với Welch.

Ông cho rằng: “Thành công không đến từ việc lập một kế hoạch hay đưa ra dự báo hợp lý. Để thành công, cần phải liên tục nắm bắt những thay đổi đang xảy ra ngoài thực tiễn và nhanh chóng có phản ứng phù hợp”. Điểm mấu chốt trong kinh doanh chính là đối phó với những thay đổi diễn ra quá nhanh hơn là tính chính xác của bản kế hoạch. Để giành được lợi thế cạnh tranh thực sự, cần phải hành động thay vì chỉ suy nghĩ tính toán, sự quyết đoán nhấn mạnh tốc độ hơn việc coi trọng sự hoàn hảo.
Giá: 75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Một Phút Với Jack Welch
Tác giả:  Nhiều tác giả
Phát hành bởi : NXB Phụ nữ
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho: 3 cuốn
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Khi bắt đầu một việc gì đó, bạn cần có một kế hoạch vững chắc. Tuy nhiên, khi tốc độ thay đổi nhanh chóng thì các kế hoạch thường không ngay lập tức mang lại lợi ích. Điều đó không còn xa lạ gì với Welch.

Ông cho rằng: “Thành công không đến từ việc lập một kế hoạch hay đưa ra dự báo hợp lý. Để thành công, cần phải liên tục nắm bắt những thay đổi đang xảy ra ngoài thực tiễn và nhanh chóng có phản ứng phù hợp”. Điểm mấu chốt trong kinh doanh chính là đối phó với những thay đổi diễn ra quá nhanh hơn là tính chính xác của bản kế hoạch. Để giành được lợi thế cạnh tranh thực sự, cần phải hành động thay vì chỉ suy nghĩ tính toán, sự quyết đoán nhấn mạnh tốc độ hơn việc coi trọng sự hoàn hảo.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn