Tác giả: Nhiều tác giả
Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa
Phát hành bởi : NXB Dân Trí
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 3 cuốn
Tương tác với người khác là một phần không thể tránh khỏi trong hầu hết các môi trường làm việc. Thật không may là đôi lúc bạn có thể gặp phải một đồng nghiệp khiến bạn khó chịu. Điều quan trọng là bạn phải biết cách để làm việc với ai đó một cách chuyên nghiệp dù mối quan hệ cá nhân của bạn với người đó không hề thoải mái. Thông qua việc học cách điều chỉnh công việc để đối phó với tình huống đó về mặt cảm xúc, có rất nhiều cách để bạn có thể làm việc cùng ai đó không hoà hợp với bạn.
Giá: 54,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bí Quyết Làm Việc Với Người Khó Ưa
Tác giả:  Nhiều tác giả
Phát hành bởi : NXB Dân Trí
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho: 3 cuốn
54,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tương tác với người khác là một phần không thể tránh khỏi trong hầu hết các môi trường làm việc. Thật không may là đôi lúc bạn có thể gặp phải một đồng nghiệp khiến bạn khó chịu. Điều quan trọng là bạn phải biết cách để làm việc với ai đó một cách chuyên nghiệp dù mối quan hệ cá nhân của bạn với người đó không hề thoải mái. Thông qua việc học cách điều chỉnh công việc để đối phó với tình huống đó về mặt cảm xúc, có rất nhiều cách để bạn có thể làm việc cùng ai đó không hoà hợp với bạn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn