Tác giả: Nguyễn Văn Huyên
Hội Phù Đổng – Một trận đánh thần kỳ trong truyền thuyết Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2011 Còn trong kho : 337 cuốn
Từ rất xa xưa, câu chuyện về Thánh Gióng, một cậu bé lên ba, sinh ra không biết nói, nhưng đã bật lên tiếng nói khi nghe tin có người của nhà Vua đi cầu hiền tài đánh giặc cứu nước. Và câu nói đầu tiên của đời mình là xin mẹ mời sứ giả đến gặp. Rồi cậu lớn lên như thổi, cưỡi ngựa sắt đánh tan quân thù, giành độc lập cho đất nước. Câu chuyện này đã được ông bà, cha mẹ kể cho con cháu từ đời này qua đời khác, trở thành đề tài văn học với những áng thơ văn bất hủ, thành hình tượng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật và trở thành những bài đọc trong sách giáo khoa phổ thông. Từ đó người dân đã lập đền thờ Thánh Gióng và Hội Gióng đã trở thành một nét văn hóa, tín ngưỡng sâu đậm, không thể thiếu được của người dân. Với lý do đó, UNESCO đã công nhận hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhân dịp hội Gióng tổ chức lần đầu tiên sau khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại điện của nhân loại, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Hội Phù Đổng - Một trận đánh thần kỳ trong truyền thuyết Việt Nam" của Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên. Cuốn sách được xuất bản dưới dạng song ngữ Việt - Pháp, giới thiệu tỉ mỉ về ngày hội Phù Đổng với những bài diễn xướng, những bài hát cổ và mới của Phường Ải Lao và biểu tượng về một trận đánh thần kỳ trong ngày hội; nhằm cung cấp cho bạn đọc những tư liệu đặc biệt quý, hiếm về di sản văn hóa độc đáo này.
Giá: 40,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hội Phù Đổng – Một trận đánh thần kỳ trong truyền thuyết Việt Nam
Tác giả:  Nguyễn Văn Huyên
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Nguyễn Văn Huyên
Còn trong kho: 337 cuốn
40,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Từ rất xa xưa, câu chuyện về Thánh Gióng, một cậu bé lên ba, sinh ra không biết nói, nhưng đã bật lên tiếng nói khi nghe tin có người của nhà Vua đi cầu hiền tài đánh giặc cứu nước. Và câu nói đầu tiên của đời mình là xin mẹ mời sứ giả đến gặp. Rồi cậu lớn lên như thổi, cưỡi ngựa sắt đánh tan quân thù, giành độc lập cho đất nước. Câu chuyện này đã được ông bà, cha mẹ kể cho con cháu từ đời này qua đời khác, trở thành đề tài văn học với những áng thơ văn bất hủ, thành hình tượng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật và trở thành những bài đọc trong sách giáo khoa phổ thông. Từ đó người dân đã lập đền thờ Thánh Gióng và Hội Gióng đã trở thành một nét văn hóa, tín ngưỡng sâu đậm, không thể thiếu được của người dân. Với lý do đó, UNESCO đã công nhận hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhân dịp hội Gióng tổ chức lần đầu tiên sau khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại điện của nhân loại, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Hội Phù Đổng - Một trận đánh thần kỳ trong truyền thuyết Việt Nam" của Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên. Cuốn sách được xuất bản dưới dạng song ngữ Việt - Pháp, giới thiệu tỉ mỉ về ngày hội Phù Đổng với những bài diễn xướng, những bài hát cổ và mới của Phường Ải Lao và biểu tượng về một trận đánh thần kỳ trong ngày hội; nhằm cung cấp cho bạn đọc những tư liệu đặc biệt quý, hiếm về di sản văn hóa độc đáo này.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn