Tác giả: Tômhiro Toda
Tầm nhìn hạn hẹp, bắt chẹt tư duy
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 9 cuốn
"Tầm nhìn hạn hẹp bắt chẹt tư duy" với lối tư duy phản biện của người Nhật của tác giả Tomohiro Toda đã chỉ ra mối liên hệ giữa cái cũ và cái mới, giữa cái trừu tượng của luân lý với cái cụ thể của đời thực. Bạn sẽ không còn cảm thấy khô khan vì những giáo điều trong sách giáo khoa, mà học hỏi được vô vàn điều thú vị để mở rộng tư duy, đánh thức tiềm năng của bản thân.
Giá: 98,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tầm nhìn hạn hẹp, bắt chẹt tư duy
Tác giả:  Tômhiro Toda
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Tác giả : Tômhiro Toda
Còn trong kho: 9 cuốn
98,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
"Tầm nhìn hạn hẹp bắt chẹt tư duy" với lối tư duy phản biện của người Nhật của tác giả Tomohiro Toda đã chỉ ra mối liên hệ giữa cái cũ và cái mới, giữa cái trừu tượng của luân lý với cái cụ thể của đời thực. Bạn sẽ không còn cảm thấy khô khan vì những giáo điều trong sách giáo khoa, mà học hỏi được vô vàn điều thú vị để mở rộng tư duy, đánh thức tiềm năng của bản thân.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn