Tác giả: Thần Cách
Tuổi trẻ không trì hoãn
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 31 cuốn
Cuốn “Tuổi trẻ không trì hoãn” sẽ giúp bạn nhận diện và nhìn rõ những căn nguyên cơ bản của bệnh trì hoãn, đồng thời đưa ra những phương thuốc thực sự hữu hiệu. Mong rằng qua cuốn sách này, bạn thấy được bản thân trong đó, để rồi tự lập trình cho riêng mình những kế hoạch thoát khỏi sự “trì hoãn” một cách thực sự hiệu quả và sống cuộc đời như chính bạn mong muốn!
Giá: 88,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tuổi trẻ không trì hoãn
Tác giả:  Thần Cách
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Tác giả : Thần Cách
Còn trong kho: 31 cuốn
88,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn “Tuổi trẻ không trì hoãn” sẽ giúp bạn nhận diện và nhìn rõ những căn nguyên cơ bản của bệnh trì hoãn, đồng thời đưa ra những phương thuốc thực sự hữu hiệu. Mong rằng qua cuốn sách này, bạn thấy được bản thân trong đó, để rồi tự lập trình cho riêng mình những kế hoạch thoát khỏi sự “trì hoãn” một cách thực sự hiệu quả và sống cuộc đời như chính bạn mong muốn!
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn