Tác giả: Lý Thượng Long
Mặt nạ
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 49 cuốn
"Mặt nạ" - cuốn sách như chiếc gương phản chiếu chân thực nhất con người bạn. Rút cuộc bạn có đang mang chiếc mặt nạ nào không? chiếc mặt nạ đó có hình tượng như thế nào... Nhưng rồi đến một ngày, hình tượng sụp đổ bạn sẽ phải đối diện với con người thật của chính mình trước tất cả mọi người.
Giá: 98,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Mặt nạ
Tác giả:  Lý Thượng Long
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Tác giả : Lý Thượng Long
Còn trong kho: 49 cuốn
98,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
"Mặt nạ" - cuốn sách như chiếc gương phản chiếu chân thực nhất con người bạn. Rút cuộc bạn có đang mang chiếc mặt nạ nào không? chiếc mặt nạ đó có hình tượng như thế nào... Nhưng rồi đến một ngày, hình tượng sụp đổ bạn sẽ phải đối diện với con người thật của chính mình trước tất cả mọi người.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn