Tác giả: Stacy Ennis
Khẳng định vị thế
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 50 cuốn
Rất khó để viết một câu chuyện ngụ ngôn liên quan đến kinh doanh mà lại có sự
kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh doanh và cốt truyện phù hợp. Và « Khẳng định
vị thế », hơn cả một tác phẩm về phát triển sự nghiệp, còn để lại rất nhiều lời
khuyên trong cuộc sống.
Giá: 99,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Khẳng định vị thế
Tác giả:  Stacy Ennis
Phát hành bởi : NXB Thế Giới
Tác giả : Stacy Ennis
Còn trong kho: 50 cuốn
99,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Rất khó để viết một câu chuyện ngụ ngôn liên quan đến kinh doanh mà lại có sự
kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh doanh và cốt truyện phù hợp. Và « Khẳng định
vị thế », hơn cả một tác phẩm về phát triển sự nghiệp, còn để lại rất nhiều lời
khuyên trong cuộc sống.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn